תקנון האתר

הגדרות תקנון

 • "האתר": כתובת האתר הינה "fruitlab.co.il" המייצג את בעליו.
 • "מזמין" או "לקוח" – אדם הרוכש מאתר החברה, העומד בתנאי התקנון.
 • "הזמנה" או "מוצר" – פריט המוצע באתר.

מבוא

 • האתר מספק שירות של מכירת פירות מעוצבים, סושי פירות, קינוחים ועוד המוצעים במארזים שונים.
 • הלקוח מתחייב כי קרא את התקנון, והוא מאשר את תוכנו.

תנאי השימוש

ביצוע ההזמנה נעשה באמצעות כרטיס אשראי בשמו של המזמין, או באישור בעל הכרטיס.

ביצוע הזמנה – תנאים

ההזמנה באתר תאושר באם התמלאו התנאים הבאים:

 • יש אישור מחברת האשראי לבצע עסקה.
 • המוצר המבוקש הינו במלאי האתר.
 • האתר מספק את ההזמנה למען הנדרש.
 • ניתן אישור הזמנה מטעם האתר.

מדיניות האתר – הזמנות משלוחים ותשלומים

 • המחיר המוצג באתר כולל מע"מ.
 • התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד, והאתר אינו מחויב לספק כפי התמונה המוצעת.
 • גודל הסלסלה הכתוב הינו גודל הסלסלה אשר ישלח ללקוח.
 • סוגי הפירות משתנים מעונה לעונה. לא ניתן להתחייב על פרי מסוים, אלא אם אושר כך במפורש.
 • במידה שמוצר אזל מהמלאי מהזמנה מסוימת, החברה תציע למזמין מוצר דומה, ככל הניתן.
 • במידה ומעוניינים לקבל את המשלוח ביום ההזמנה, יש לבצע את ההזמנה בימים א'-ה', עד השעה 16:30, ובימי ו', עד השעה 12:00.
 • שעות קבלת משלוחים – בימי א'- ה': 08:00-20:00, בימי ו': עד כניסת שבת. שעות משלוחי ערבי חג: 07:00-16:00.
 • עלות המשלוח תהיה רשומה ב"סל הקניות".
 • במידה והוקלדה כתובת שאינה נכונה, והשליח טרם הגיע לכתובת, ההזמנה תחויב לפי הכתובת המדויקת של המזמין.
 • במידה והשליח כבר הגיע לכתובת שאינה נכונה, ומדובר באותה עיר או במרחק של עד 20 ק"מ אווירי, האתר יגבה דמי משלוח נוספים., לפי עלות המחירון.
 • במידה ומדובר בעיר אחרת או במרחק העולה על 20 ק"מ, החברה מסירה מעצמה אחריות לטריות המוצרים, וכן, שומרת את הזכות של החזרת המשלוח לחברה לשם שילוח בקו אחר, בתוספת דמי משלוח נוספים, לפי עלות המחירון.

אבטחת מידע ופרטי המזמין

 • לשם הזמנת המוצרים, המזמין יתבקש ליתן פרטים שונים, כגון: פרטי מען, פרטי כרטיס אשראי, ועוד.
 • האתר אינו בעלי אחריות לגבי טעויות הקלדה של פרטים, שנעשו על ידי הלקוחות.
 • האתר אינו בעל אחריות על הזמנות אשר לא נקלטו במערכת מסיבה כזאת או אחרית. על המזמין אחריות לוודא כי הזמנתו נקלטה במערכת.
 • פרטי המזמין ופרטי ההזמנה מועברים באמצעות (SSL), שהינו קוד של מסחר אלקטרוני של הצפנת נתונים. פרטי הזמין וכן פרטי כרטיס האשראי ישתמשו אך ורק לביצוע ההזמנה. האתר שומר לו את הזכות לשהתמש בפרטי המזמנים אך ורק לצורך ניתוח סטטיסטי, ללא שיוך הזמנה לשם ומס' כרטיס אשראי.
 • האתר רשאי לנהל רשימת תפוצה בדוא"ל בו יעדכן את הלקוחות בדבר מבצעים שונים. הלקוח יכול לעדכן כי אינו מעוניין להיות חלק ממאגר זה.

ביטול הזמנה על ידי המזמין

 • ניתן לבטל הזמנה תוך שעה ממועד אישור ההזמנה. במידה והזמנה נדרשה ליום אספקה אחר, ניתן לבטל את ההזמנה עד 5 שעות לפני מועד האספקה הקבוע.
 • ניתן למסור את הודעת הביטול לטל' 0522765803.

אחריות האתר

 • האתר מתחייב כי הפירות יהיו טריים ובאיכות גבוהה.
 • ניתן לפנות אל האתר במידה והמוצרים אינם טריים. לאחר בדיקה, האתר יהיה רשאי להחליף מוצר או לזכות את הלקוח.
 • במקרה, כי נקבעה חבות לחברה על פגם במוצר, החברה תזכה אך ורק בגובה התמורה ששולמה, ולא מעבר לכך.
 • האתר אינו בעל אחריות על השרת שעימו עובד, ואינו לוקח אחריות על הימצאות וירוסים וכדומה.
 • האתר אינו בעל אחריות במידה ונעשתה פעילות פלילית על ידי המזמין או צד שלישי שאינו בשליטת האתר.
 • האתר רשאי להפסיק התקשרות עם לקוח בכל שלב, וכן למנוע גישה לאתר.

זכויות יוצרים

 • האתר ותוכנו מוגן על ידי זכויות יוצרים. בתוך כך: תמונות, סימני מסחר, גרפיקה, מוזיקה, וידאו וקול, אשר הינם בבעלות האתר. לא ניתן להשתמש ולבצע פעולות בתכון האתר, לרבות: פרסום, שידור והעברה, ללא אישור בכתב מהאתר.
 • השימוש באתר מועד לשם ביצוע הזמנה וכן לקבלה של שירותים מטעם האתר. שימוש אחר באתר ו/או חלק ממנו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ויזכה את האתר בפיצויים לפי הוראות הדין.